Solarni paneli dopolnila ogrevalni sistem in so krasna investicija, zagotovila bo tudi samostojni sistem ogrevanje sanitarne vode. V poletnih dneh, ko je potreba po količini toplote manjša kot pozimi. Nakup solarnih panel se zagotovo izplača in se bo obrestoval.

Trajnosti vir energije, čista in ekološka je sončna energija. Sončna energija ustvarja zelo malo emisij in ravno zato so mnogi mnenja, da predstavlja energijo prihodnosti. Tehnologije, ki za svoje delovanje uporabljajo sončno energijo in zanimanje za njih napredno narašča. To ni nič posebnega, saj se zaloga naravnih virov manjša. Njihova cena pa je čedalje višja. Področje okoljevarstva se neprestano razvija. Med prebivalci našega planeta se čedalje bolj širi ozaveščanje pomena varovanja okolja.

Tovrstna energija je zelo popolnoma zastonj. Res pa je, da so začetne investicije v tehnologijo in pretvarjanje sončne energije v električno ali ogrevalno energijo.

Solarni paneli morajo delovati kar se da najbolj učinkovito; solarni paneli morajo izkoristiti morajo čim več sončne energije. Glavni pomen je pravilna namestitev. Pravilno jih je treba namestiti. Namestiti jih je treba tam, kjer je skozi vso leto sonce. Ne samo v poletnih, ampak tudi v zimskih dneh.

V temperaturno – poletnih mesecih govedo in drobnico pase električni pastir. S tem prinaša mnoge prednosti za živino in ravno tako za kmeta. Na različne načine lahko nadziramo pašo. Poznamo več vrst pašnih ograj. Te ograje so lesene, masivne, kamnite, plastične ograje in elektro ograje. Dvojno vlogo in dvojne koristi imamo od elektro ograje.

Električni pastir in njegova ključna vloga

Najpomembnejša naloga električnega pastirja je, da varuje živino pred pobegom iz pašnega območja. Istočasno pa tudi preprečuje drugim divjim živalim, da vstopile na ograjen pašnik. Kot recimo volkovi, medvedi. Električni pastir in ograje morajo biti primerno postavljene, ter tudi vzdrževane.

Elektro ograja lahko kmetu povzroči razne sodobnejše probleme. Problemi, s kateri se kmet sooča, so udar strele, slabo ali neučinkovito varovanje živine, udar strele in vremenskimi neugodnim razmeram.